Vampire Expert I Complete 1995 DVD x265 480p AAC 2Audios

No Comments on Vampire Expert I Complete 1995 DVD x265 480p AAC 2Audios

December 2, 2019 at Category:Hong Kong / China

僵尸道长 林正英 国粤双语

[僵尸道长(完整版)(国粤双语)] Vampire Expert I Complete 1995 DVD x265 480p AAC 2Audios

◎译  名 僵尸道长/无敌僵尸王
◎片  名 僵屍道長
◎年  代 1995
◎产  地 香港
◎类  别 剧情/奇幻/鬼怪
◎语  言 汉语普通话/粤语
◎上映日期 1995-10-16(香港)
◎豆瓣评分 8.1/10 from 4,162 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2997320/
◎片  长 40分钟
◎导  演 林正英 Ching-Ying Lam
◎主  演 林正英 Ching-Ying Lam
苑琼丹 King-Tan Yuen
徐少强 Norman Chu
文颂娴 Annie Man
李道洪 Tao-Hung Li
王书麒 Jimmy Wong Shu-Kei
容锦昌 Kam-Cheong Yung
冼灏英 Thomas Sin Ho-Ying
黄树棠 Shu Tong Wong

◎简  介

毛小方(林正英 饰)和七姊妹堂堂主钟君(苑琼丹 饰)之间的矛盾由来已久人尽皆知,然而,钟君的弟弟钟邦(王书麒 饰)实则五世奇人,方小毛得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中,方小毛结识了名为杨飞云(徐少强 饰)的男子,两人相见恨晚,相谈甚欢,很快便成为了好友。
令方小毛 没有想到的是,杨飞云人面兽心,他设计陷害方小毛,使得方小毛与钟邦反目成仇。就在方小毛最失落的时候,是钟君一直陪伴在他身旁,两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王(李道洪 饰)同流合污,企图祸害人间,方小毛决心阻止此事,一场大战即将拉开序幕。

x265 – crf-23 DVD圆盘压制

NFO

vlcsnap-2019-12-02-18h07m32s942
vlcsnap-2019-12-02-18h07m40s965
vlcsnap-2019-12-02-18h07m49s796
vlcsnap-2019-12-02-18h08m13s678

image description
DON'T FORGET TO DONATION FOR SUPPORT US TO KEEP ALIVE
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From This Link and Download With Full speed
Vampire Expert I Complete 1995 DVD x265 480p AAC 2Audios

Alfafile
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S01.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S02.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S03.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S04.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S05.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S06.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S07.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S08.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S09.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S10.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S11.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S12.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S13.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S14.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S15.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S16.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S17.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S18.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S19.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S20.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S21.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S22.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S23.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S24.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S25.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S26.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S27.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S28.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S29.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
[僵尸道长(完整版)(国粤双语)].Vampire.Expert.I.S30.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv

Nitroflare
Vampire.Expert.I.S01.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S02.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S03.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S04.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S05.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S06.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S07.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S08.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S09.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S10.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S11.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S12.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S13.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S14.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S15.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S16.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S17.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S18.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S19.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S20.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S21.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S22.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S23.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S24.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S25.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S26.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S27.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S28.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S29.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv
Vampire.Expert.I.S30.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv

Dropapk
Vampire.Expert.I.S01.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 442.9 MB
Vampire.Expert.I.S02.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 469.3 MB
Vampire.Expert.I.S03.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 474.8 MB
Vampire.Expert.I.S04.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 481.3 MB
Vampire.Expert.I.S05.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 515.7 MB
Vampire.Expert.I.S06.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 455.5 MB
Vampire.Expert.I.S07.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 493.7 MB
Vampire.Expert.I.S08.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 463.4 MB
Vampire.Expert.I.S09.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 441.1 MB
Vampire.Expert.I.S10.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 474.3 MB
Vampire.Expert.I.S11.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 481.7 MB
Vampire.Expert.I.S12.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 458.4 MB
Vampire.Expert.I.S13.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 466.2 MB
Vampire.Expert.I.S14.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 510.5 MB
Vampire.Expert.I.S15.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 480.1 MB
Vampire.Expert.I.S16.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 489.8 MB
Vampire.Expert.I.S17.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 406.2 MB
Vampire.Expert.I.S18.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 414.1 MB
Vampire.Expert.I.S19.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 476.4 MB
Vampire.Expert.I.S20.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 453.4 MB
Vampire.Expert.I.S21.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 482.8 MB
Vampire.Expert.I.S22.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 467.6 MB
Vampire.Expert.I.S23.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 409.1 MB
Vampire.Expert.I.S24.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 377.5 MB
Vampire.Expert.I.S25.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 396.6 MB
Vampire.Expert.I.S26.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 409.4 MB
Vampire.Expert.I.S27.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 462.9 MB
Vampire.Expert.I.S28.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 383.8 MB
Vampire.Expert.I.S29.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 408.5 MB
Vampire.Expert.I.S30.Complete.1995.DVD.x265.480p.AAC.2Audios.mkv - 401.0 MB