The Untamed 2019 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

No Comments on The Untamed 2019 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

August 16, 2019 at Category:Hong Kong / China

陈情令 / 魔道祖师之陈情令 全50集 主演: 肖战 王一博 孟子义 宣璐 李若彤 第1-48集可辅种

The Untamed 2019 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

◎译 名 魔道祖师之陈情令
◎片 名 陈情令
◎年 代 2019
◎产 地 中国大陆
◎类 别 剧情/古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2019-06-27(中国大陆)
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10554898/
◎豆瓣评分 5.2/10 from 21847 users
◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/27195020/
◎集 数 50
◎片 长 45分钟
◎导 演 郑伟文 Wai-Man Cheng / 陈家霖 Ka-Lam Chan
◎编 剧 杨夏 Xia Yang / 墨香铜臭
◎主 演 肖战 Sean Xiao
王一博 Yibo Wang
孟子义 Ziyi Meng
宣璐 Lu Xuan
李若彤 Carman Lee
于斌 Bin Yu
刘海宽 Haikuan Liu
朱赞锦 Zanjin Zhu
宋继扬 Jiyang Song
王皓轩 Haoxuan Wang
叶轩彤 Xuantong Ye
郑繁星 Fanxing Zheng
郭丞 Cheng Guo
刘胤君 Yinjun Liu
冯聪 Cong Feng
贺鹏 Peng He

◎标 签 古风 | 古装 | 小说改编 | 仙侠 | 耽美 | 网络剧 | 2019 | 良心剧

◎简 介

十六年前,天下五分,姑苏蓝氏,云梦江氏,清河聂氏,岐山温氏,兰陵金氏共治天下。温氏一家独大,其余四家均受其苦。众家青年中,江氏故人之子魏无羡性格开朗,和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己。一次偶然的机会,二人发现了蓝氏一直以来守护的秘密,二人继承遗志,为苍生消除隐患。但没想到一切的幕后黑手正是温氏家主温若寒。众家不堪其辱,合力讨伐温氏。温氏覆灭后,魏无羡却为保护温氏无辜之人不惜与众家对立,最终被奸人所害酿成大祸,误害师姐江厌离,自己也不知所踪。十六年后,消失已久的魏无羡出现在莫家庄,偶遇故人蓝忘机。莫家庄一桩桩诡异的凶案显得扑朔迷离。随着真相一步步揭开,身处幕后的金光瑶渐渐难以隐藏。最后金光瑶身死,蓝忘机承担起了匡扶天下的使命,而魏无羡不忘初心,最终潇洒世间。

NFO

vlcsnap-2019-08-16-11h18m42s623
vlcsnap-2019-08-16-11h18m53s747
vlcsnap-2019-08-16-11h19m03s252
vlcsnap-2019-08-16-11h19m10s573

image description
DON'T FORGET TO DONATION FOR SUPPORT US TO KEEP ALIVE
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From My Link and Download With Full speed
The Untamed 2019 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

Alfafile
陈情令.The.Untamed.2019.E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E17.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E18.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E19.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E20.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E21.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E22.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E23.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E24.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E25.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E26.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E27.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E28.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E29.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E30.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E31.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E32.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E33.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E34.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E35.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E36.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E37.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E38.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E39.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E40.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E41.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E42.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E43.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E44.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E45.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E46.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E47.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E48.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E49.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
陈情令.The.Untamed.2019.E50.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4

Nitroflare
The.Untamed.2019.E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E17.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E18.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E19.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E20.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E21.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E22.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E23.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E24.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E25.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E26.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E27.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E28.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E29.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E30.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E31.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E32.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E33.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E34.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E35.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E36.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E37.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E38.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E39.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E40.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E41.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E42.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E43.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E44.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E45.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E46.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E47.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E48.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E49.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
The.Untamed.2019.E50.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4