The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK & BDRip 1080p x264-UUU

No Comments on The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK & BDRip 1080p x264-UUU

April 7, 2019 at Category:Taiwan

红衣小女孩外传 人面魚/红衣小女孩3 /The Devil Fish[简繁/PGS字幕/章节]

The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.BDRip.1080p.x264-UUU
Subtitle: Chinese

https://www.imdb.com/title/tt9283056/
https://movie.douban.com/subject/27621494/
◎片 名 人面魚:紅衣小女孩外傳
◎年 代 2018
◎产 地 台湾
◎类 别 恐怖
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2018-11-12(金马影展) / 2018-11-23(台湾)
◎片 长 114分钟
◎导 演 庄绚维 Hsuan Wei Chuang
◎编 剧 简士耕 Shi-Geng Jian
◎主 演 郑人硕 Rexen Cheng
徐若瑄
吴至璿 Chaster Wu
张书伟 Joe Chang
龙劭华 Siu Wa Lung
更多…

◎标 签 恐怖 | 台湾 | 鬼片 | 惊悚 | 灵异 | 2018 | 民俗 | 悬疑

◎简 介

《人面鱼:红衣小女孩外传》改编自台湾乡野传说“人面鱼“,1990年代有人在高雄县冈山镇(今高雄市冈山区)出游钓起一尾吴郭鱼(罗非鱼),烧烤食用时却听到诡异的声音询问:“鱼肉好吃否?”之后其拍摄的照片鱼的上头还浮现人脸,令当事人毛骨悚然,不过事件本身有诸多疑点被认为是无根据的谣传。

iNFO

iBTfn.png
iBa3p.png
iBBnR.png
iBMsg.png
iBv9E.png
iBUr6.png

image description
DON'T FORGET TO DONATION FOR SUPPORT US TO KEEP ALIVE
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From My Link and Download With Full speed
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.BDRip.1080p.x264-UUU.mkv - alfafile - nitroflare

The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.rar

Alfafile
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar

Dropapk
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar - 499.4 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar - 900.0 MB

Nitroflare
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar