Novoland Eagle Flag S01 2019 1080p KKTV WEB-DL AAC2.0 H264-Ao

No Comments on Novoland Eagle Flag S01 2019 1080p KKTV WEB-DL AAC2.0 H264-Ao

September 7, 2019 at Category:Hong Kong / China

Here’s Clean Screen version, Enjoy!
国产剧 | 九州缥缈录 全56集 2019 | 主演: 刘昊然 江疏影 宋祖儿 陈若轩 张嘉译 许晴 [内封国语繁中]

Novoland Eagle Flag S01 1080p KKTV WEB-DL AAC2.0 H264-Ao
Subtitle: Chinese (turn on/off)

◎译 名 Novoland: Eagle Flag
◎片 名 九州缥缈录
◎年 代 2019
◎产 地 中国大陆
◎类 别 剧情 / 奇幻 / 古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2019-07-16(中国大陆)
◎豆瓣评分 6.3/10 from 82609 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26738112/
◎集 数 56
◎片 长 45分钟
◎导 演 张晓波 Xiaobo Zhang
◎编 剧 江南 Lijiatu Yang
◎主 演 刘昊然 Haoran Liu
宋祖儿 Zuer Song
陈若轩 Ruoxuan Chen
张嘉译 Jiayi Zhang
许晴 Qing Xu
张丰毅 Fengyi Zhang
张志坚 Zhijian Zhang
江疏影 Shuying Jiang
李光洁 Guangjie Li
王鸥 Ou Wang
陈昊宇 Haoyu Chen
张智尧 Kennth Chang
杨新鸣 Xinming Yang
杨玏 Le Yang
冯晖 Hui Feng
多布杰 Duobujie

◎标 签 奇幻 | 古装 | 小说改编 | 热血 | 历史 | 战争 | 幻想 | 2019

◎简 介

《九州缥缈录》改编自江南同名小说,由张晓波执导,江南担任总编剧。
这是一卷九州大陆的鸿篇史诗,群雄并立,为了各自的信仰和野心征战沙场、智斗庙堂。纷争之间,黑暗力量蠢蠢欲动,世人呼唤着英雄。
少年吕归尘、羽然、姬野被命运推上乱世的舞台中心,微末的人携手共战,创造出伟大的历史,友情和爱情亦在乱世中萌芽生长。经历了阴谋、背叛、欲望、战争、提刀四顾,当年的誓言犹在耳边,一腔热血也从未冷却。

◎获奖情况

第5届豆瓣电影年度榜单(2018)
最值得期待的剧集(提名)

iNFO

image description
DON'T FORGET TO DONATION FOR SUPPORT US TO KEEP ALIVE
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From This Link and Download With Full speed
Novoland Eagle Flag S01 1080p KKTV WEB-DL AAC2.0 H264-Ao

Alfafile
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E01.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E02.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E03.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E04.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E05.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E06.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E07.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E08.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E09.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E10.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E11.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E12.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E13.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E14.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E15.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E16.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E17.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E18.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E19.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E20.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E21.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E22.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E23.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E24.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E25.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E26.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E27.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E28.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E29.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E30.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E31.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E32.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E33.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E34.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E35.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E36.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E37.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E38.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E39.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E40.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E41.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E42.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E43.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E44.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E45.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E46.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E47.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E48.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E49.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E50.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E51.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E52.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E53.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E54.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E55.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
九州缥缈录.Novoland.Eagle.Flag.S01E56.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv

Nitroflare
Novoland.Eagle.Flag.S01E01.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E02.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E03.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E04.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E05.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E06.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E07.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E08.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E09.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E10.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E11.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E12.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E13.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E14.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E15.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E16.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E17.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E18.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E19.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E20.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E21.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E22.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E23.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E24.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E25.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E26.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E27.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E28.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E29.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E30.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E31.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E32.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E33.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E34.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E35.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E36.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E37.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E38.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E39.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E40.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E41.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E42.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E43.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E44.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E45.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E46.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E47.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E48.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E49.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E50.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E51.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E52.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E53.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E54.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E55.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv
Novoland.Eagle.Flag.S01E56.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.H264-Ao.mkv