Laughter In Waikiki 2 2019 Complete 1080p WEB-DL H264 AAC-FLTTH

No Comments on Laughter In Waikiki 2 2019 Complete 1080p WEB-DL H264 AAC-FLTTH

May 15, 2019 at Category:Korea

韩剧 | 加油吧威基基 第二季/으라차차 와이키키 시즌2 2019 | 全16集 | 主演: 李伊庚 金善浩 申譞洙 [内封简繁英]

Laughter In Waikiki 2 2019 Complete 1080p WEB-DL H264 AAC-FLTTH
Subtitle: Chinese, English

◎译 名 加油吧威基基 第二季 / Laughter in Waikiki 2 / Welcome to Waikiki 2 / 加油 威基基 2 / 加油吧Waikiki 2
◎片 名 으라차차 와이키키 시즌2
◎年 代 2019
◎产 地 韩国
◎类 别 剧情 / 喜剧
◎语 言 韩语
◎上映日期 2019-03-25(韩国)
◎豆瓣评分 8.3/10 from 1293 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30428141/
◎集 数 16
◎片 长 70分钟
◎导 演 李昌民 Chang-min Lee
◎编 剧 金基浩 Gi-ho Kim / 宋智恩
◎主 演 李伊庚 Yi-Kyeong Lee
金善浩 Seon-ho Kim
申譞洙 Shin Hyun Soo
文佳煐 Ka-Young Mun
安昭熙 So-hee Ahn
金叡园 Ye-won Kim

◎标 签 搞笑 | 喜剧 | 韩国 | 小人物 | 2019 | 电视剧 | 沙雕 | JTBC

◎简 介

第一季里邀请大学同学的李俊基(李伊庚 饰),这次把魔手伸向高中同学。
想方设法拯救仍然无法摆脱倒闭危机的民宿威基基的年轻人们的言行又将带来什么绝佳效果,引发关注。
被李俊基诱惑的第一个牺牲者是车宇植(金善浩 饰),宇植是曾当过“无名idol”的歌手志愿生,是举世无双的“难搞男”,他中了俊基的计把全部财产都投资给威基基。
在第一季里每集都是搞笑制造机的李伊庚将继续在第二季里成为欢笑的中心。虽然李俊基(李伊庚 饰)一度看到光芒,但再次变成生计型演员,为了重建威基基他把周围人都拉下水,没有一天风平浪静的日子。
另一个被俊基的花言巧语欺骗的牺牲者国奇峰由申譞洙 饰演,他曾经是备受追捧的棒球天才,但现在只能在乙级队伍里辗转,奇峰因为投资威基基,人生陷入低谷。
文佳煐 饰演威基基的青年们那些年爱过的初恋“后岩洞女神”韩秀妍,婚礼当天受到突发性屈辱的秀妍和俊基重逢后,命运般地在威基基住下来。
安昭熙 饰演金正云,她和俊基都毕业于戏剧电影科,是一个为了生计满世界打工的“打工王”,性格毫不做作、大喇喇。
金叡园 饰演车宇植的亲姐姐车宥利,她梦想着成为“第2个白钟元”,不只是宇植,连俊基、奇峰都受她差遣、使唤,她是威基基段数最高的发号施令者。

iNFO

a-ZMkb-GSW-o
w2h9-Ok-CQ-o
ywkw-Jc-Di-o
bn-MH5-Bci-o
2-LU9-Qj-ZY-o

image description
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From My Link and Download With Full speed
Laughter In Waikiki 2 2019 Complete 1080p WEB-DL H264 AAC-FLTTH

Alfafile
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4
加油吧威基基.第二季.Laughter.In.Waikiki.2.2019.E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4

Dropapk
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.1 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 967.5 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1.0 GB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 954.2 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 972.7 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 1003.3 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 979.5 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 982.1 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 934.4 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 895.5 MB
Laughter.In.Waikiki.2.2019.E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-FLTTH.mp4 - 952.1 MB