Doraemon TV 1979 VOL.01-60 DVDISO

No Comments on Doraemon TV 1979 VOL.01-60 DVDISO

April 21, 2019 at Category:Anime

《哆啦A梦》1979版TV动画 VOL.01-60

Doraemon TV 1979 VOL.01-60 DVDISO MPEG-2 DD2.0-ADC

导演: 楠叶宏三 / 芝山努 等
编剧: 藤子·F·不二雄
主演: 大山信代 / 小原乃梨子 / 野村道子 / 立壁和也 / 肝付兼太
类型: 喜剧 / 科幻 / 动画 / 家庭 / 奇幻
制片国家/地区: 日本
语言: 日语
首播: 1979-04-02(日本)

剧情简介 · · · · · ·
小学生静香、大雄、小夫和胖虎是四个最亲密的伙伴,说是亲密伙伴,是因为他们四个经常在一起玩,但胖虎和小夫经常欺负大雄。而大雄天生就是被人欺负的对象,他胆小内向,经常被小夫和胖虎欺负得大哭着跑回家。不过,大雄家里住着来自未来的机器猫——哆啦A梦,哆啦A梦经常会看到大雄被欺负忍不住拿出一些未来世界的“法宝”帮助他,不过大雄大多数都会滥用这些“法宝”去作弄人,最后经常导致局面不可收拾,笑料百出……

iNFO

image description
DON'T FORGET TO DONATION FOR SUPPORT US TO KEEP ALIVE
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From My Link and Download With Full speed
Doraemon TV 1979 VOL.01-60 DVDISO MPEG-2 DD2.0-ADC

Alfafile
DORAEMON_10.iso
DORAEMON_11.iso
DORAEMON_12.iso
DORAEMON_13.iso
DORAEMON_14.iso
DORAEMON_15.iso
DORAEMON_16.iso
DORAEMON_17.iso
DORAEMON_18.iso
DORAEMON_19.iso
DORAEMON_1.iso
DORAEMON_20.iso
DORAEMON_21.iso
DORAEMON_22.iso
DORAEMON_23.iso
DORAEMON_24.iso
DORAEMON_25.iso
DORAEMON_26.iso
DORAEMON_27.iso
DORAEMON_28.iso
DORAEMON_29.iso
DORAEMON_2.iso
DORAEMON_30.iso
DORAEMON_31.iso
DORAEMON_32.iso
DORAEMON_33.iso
DORAEMON_34.iso
DORAEMON_35.iso
DORAEMON_36.iso
DORAEMON_37.iso
DORAEMON_38.iso
DORAEMON_39.iso
DORAEMON_3.iso
DORAEMON_40.iso
DORAEMON_41.iso
DORAEMON_42.iso
DORAEMON_43.iso
DORAEMON_44.iso
DORAEMON_45.iso
DORAEMON_46.iso
DORAEMON_47.iso
DORAEMON_48.iso
DORAEMON_49.iso
DORAEMON_4.iso
DORAEMON_50.iso
DORAEMON_51.iso
DORAEMON_52.iso
DORAEMON_53.iso
DORAEMON_54.iso
DORAEMON_55.iso
DORAEMON_56.iso
DORAEMON_57.iso
DORAEMON_58.iso
DORAEMON_59.iso
DORAEMON_5.iso
DORAEMON_60.iso
DORAEMON_6.iso
DORAEMON_7.iso
DORAEMON_8.iso
DORAEMON_9.iso

Dropapk
DORAEMON_1.iso - 2.9 GB
DORAEMON_2.iso - 3.2 GB
DORAEMON_3.iso - 2.9 GB
DORAEMON_4.iso - 2.9 GB
DORAEMON_5.iso - 2.9 GB
DORAEMON_6.iso - 3.0 GB
DORAEMON_7.iso - 3.0 GB
DORAEMON_8.iso - 3.0 GB
DORAEMON_9.iso - 3.0 GB
DORAEMON_10.iso - 3.0 GB
DORAEMON_11.iso - 3.0 GB
DORAEMON_12.iso - 3.0 GB
DORAEMON_13.iso - 3.0 GB
DORAEMON_14.iso - 3.0 GB
DORAEMON_15.iso - 3.0 GB
DORAEMON_16.iso - 3.0 GB
DORAEMON_17.iso - 3.0 GB
DORAEMON_18.iso - 3.0 GB
DORAEMON_19.iso - 3.0 GB
DORAEMON_20.iso - 3.0 GB
DORAEMON_21.iso - 3.0 GB
DORAEMON_22.iso - 3.0 GB
DORAEMON_23.iso - 3.0 GB
DORAEMON_24.iso - 3.0 GB
DORAEMON_25.iso - 4.3 GB
DORAEMON_26.iso - 4.3 GB
DORAEMON_27.iso - 4.3 GB
DORAEMON_28.iso - 4.3 GB
DORAEMON_29.iso - 4.3 GB
DORAEMON_30.iso - 4.3 GB
DORAEMON_31.iso - 4.3 GB
DORAEMON_32.iso - 4.3 GB
DORAEMON_33.iso - 4.3 GB
DORAEMON_34.iso - 4.3 GB
DORAEMON_35.iso - 4.3 GB
DORAEMON_36.iso - 4.3 GB
DORAEMON_37.iso - 4.3 GB
DORAEMON_38.iso - 4.3 GB
DORAEMON_39.iso - 4.3 GB
DORAEMON_40.iso - 4.3 GB
DORAEMON_41.iso - 4.2 GB
DORAEMON_42.iso - 4.2 GB
DORAEMON_43.iso - 4.2 GB
DORAEMON_44.iso - 4.2 GB
DORAEMON_45.iso - 4.2 GB
DORAEMON_46.iso - 4.2 GB
DORAEMON_47.iso - 4.2 GB
DORAEMON_48.iso - 4.2 GB
DORAEMON_49.iso - 4.2 GB
DORAEMON_50.iso - 4.2 GB
DORAEMON_51.iso - 4.2 GB
DORAEMON_52.iso - 4.2 GB
DORAEMON_53.iso - 4.2 GB
DORAEMON_54.iso - 4.2 GB
DORAEMON_55.iso - 4.2 GB
DORAEMON_56.iso - 4.2 GB
DORAEMON_57.iso - 4.2 GB
DORAEMON_58.iso - 4.2 GB
DORAEMON_59.iso - 4.2 GB
DORAEMON_60.iso - 4.2 GB