The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK & BDRip 1080p x264-UUU

No Comments on The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK & BDRip 1080p x264-UUU

April 7, 2019 at Category:Taiwan

红衣小女孩外传 人面魚/红衣小女孩3 /The Devil Fish[简繁/PGS字幕/章节]

The Tag Along Devil Fish 2018 1080p Blu-ray TrueHD 5.1 x264-PbK
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.BDRip.1080p.x264-UUU
Subtitle: Chinese

https://www.imdb.com/title/tt9283056/
https://movie.douban.com/subject/27621494/
◎片 名 人面魚:紅衣小女孩外傳
◎年 代 2018
◎产 地 台湾
◎类 别 恐怖
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2018-11-12(金马影展) / 2018-11-23(台湾)
◎片 长 114分钟
◎导 演 庄绚维 Hsuan Wei Chuang
◎编 剧 简士耕 Shi-Geng Jian
◎主 演 郑人硕 Rexen Cheng
徐若瑄
吴至璿 Chaster Wu
张书伟 Joe Chang
龙劭华 Siu Wa Lung
更多…

◎标 签 恐怖 | 台湾 | 鬼片 | 惊悚 | 灵异 | 2018 | 民俗 | 悬疑

◎简 介

《人面鱼:红衣小女孩外传》改编自台湾乡野传说“人面鱼“,1990年代有人在高雄县冈山镇(今高雄市冈山区)出游钓起一尾吴郭鱼(罗非鱼),烧烤食用时却听到诡异的声音询问:“鱼肉好吃否?”之后其拍摄的照片鱼的上头还浮现人脸,令当事人毛骨悚然,不过事件本身有诸多疑点被认为是无根据的谣传。

iNFO

iBTfn.png
iBa3p.png
iBBnR.png
iBMsg.png
iBv9E.png
iBUr6.png

image description
Please Check All links before your download
Buy Premium Account From My Link and Download With Full speed
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.BDRip.1080p.x264-UUU.mkv - alfafile - nitroflare

The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.rar

Alfafile
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar

Dropapk
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar - 499.4 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar - 900.0 MB
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar - 900.0 MB

Nitroflare
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part01.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part02.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part03.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part04.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part05.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part06.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part07.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part08.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part09.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part10.rar
The.Tag.Along.Devil.Fish.2018.1080p.Blu-ray.TrueHD.5.1.x264-PbK.part11.rar