San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua 2017 1080p BluRay

No Comments on San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua 2017 1080p BluRay

May 18, 2018 at Category:Chinese

Update: Rip 1080p by UUU

三生三世,十里桃花[简英字幕/章节]

San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-PbK
San.Sheng.San.Shi.Shi.Li.Tao.Hua.2017.1080p.BluRay.AC-3.x264-UUU

◎译  名 Once Upon a Time
◎片  名 三生三世十里桃花
◎年  代 2017
◎产  地 中国大陆
◎类  别 爱情/奇幻
◎语  言 汉语普通话
◎上映日期 2017-08-03(中国大陆)
◎豆瓣评分 3.9/10 from 145,868 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25823277/
◎片  长 109分钟
◎导  演 赵小丁 Xiaoding Zhao / 安东尼·拉默里纳拉 Anthony LaMolinara
◎主  演 刘亦菲 Yifei Liu
杨洋 Yang Yang
罗晋 Jin Luo
严屹宽 Yikuan Yan
李纯 Chun Li
顾璇 Xuan Gu
陈佩斯 Peisi Chen
彭子苏 Zisu Peng
张贺茗 Heming Zhang
王羽铮 Yuzheng Wang
塔拉 Luc

◎简  介

白浅(刘亦菲 饰)失去了上一世的记忆,盘踞在青丘山内,过着与世无争自由自在的生活。在东海盛宴上,白浅遇见了带着天孙阿离(彭子苏 饰)的天族太子夜华(杨洋 饰),实际上,两人之间早就定下了婚约。夜华震惊于白浅拥有的和他死去的妻子素素一模一样的外表,于是开始接近白浅,在此过程中被白浅善良开朗的性格渐渐吸引。
实际上,白浅一直忘不了的是当年为了拯救众生而牺牲了自己的天族战神墨渊(杨洋 饰),他的仙体一直被保存在炎华洞内。夜华的侧妃素锦(李纯 饰)十分嫉妒白浅能够得到夜华的喜爱,于是勾结鬼族王后玄女(顾璇 饰)偷走了墨渊的仙体,得知此消息,白浅失去了理智。

iNFO
f13401889eb36c924f768bb4bd6cf0d5

image description
San.Sheng.San.Shi.Shi.Li.Tao.Hua.2017.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-PbK.mkv
Dropapk. / Alfafile. / Usersdrive

San.Sheng.San.Shi.Shi.Li.Tao.Hua.2017.1080p.BluRay.AC-3.x264-UUU
Dropapk. / Alfafile. / Usersdrive