Bed Time Hero 2018 Complete 4K WEB-DL

No Comments on Bed Time Hero 2018 Complete 4K WEB-DL

May 18, 2018 at Category:Hong Kong / China / Taiwan | TV-Series

超能造梦第一季 全12集 主演: 刘芮麟 / 郑合惠子 / 潘霜霜 / 范晓东 / 韩明 4K*H264版

Bed Time Hero 2018 Complete 4K WEB-DL H264 AAC-OurTV

https://mydramalist.com/28602-bedtime-hero
◎译 名
◎片 名 超能造梦
◎年 代 2018
◎产 地 中国大陆
◎类 别 喜剧/爱情
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2018-04-17(中国大陆)
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26969053/
◎集 数 12
◎片 长 37分钟
◎导 演 高林豹 Danny Ko
◎主 演 刘芮麟 Ruilin Liu
郑合惠子 Hehuizi Zheng
潘霜霜 Shuangshuang Pan
范晓东
韩明希
黄垲翔 Kaixiang Huang
叶丽娜 Lina Ye

◎简 介

宅男丁一(刘芮麟 饰)是有名的“学霸”,又懒又爱睡觉的他其实拥有不为人知的特殊本领——过目不忘!但这项技能有个致命弱点——只要被惊吓,暂存记忆就会瞬间消失!意外让进入考场的丁一秒变学渣,眼看便要复读间,录取通知书不期而至!丁一阴差阳错被收纳异能少年的“清华”录取。之后他被室友“顽劣”富二代冯子希(范晓东 饰)和天才美少女、心理导师艾美(郑合惠子 饰)意外唤醒潜藏在他体内的异能——超强脑电波……

iNFO

超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.Complete.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV

Dropapk
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E01.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.7 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E02.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.8 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E03.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E04.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E05.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E06.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E07.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E08.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E09.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E10.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E11.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E12.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB

Alfafile
.Bed.Time.Hero.2018.E04.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E03.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E02.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E01.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E05.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E06.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E07.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E08.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E10.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E09.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E11.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4
.Bed.Time.Hero.2018.E12.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4

Usersdrive
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E01.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.7 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E02.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.8 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E03.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E04.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E05.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E06.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E07.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E08.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E09.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E10.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 2.0 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E11.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB
超能造梦第一季.Bed.Time.Hero.2018.E12.4K.WEB-DL.H264.AAC-OurTV.mp4 - 1.9 GB