The Enchanting Ghost 1970 1080p GBR Blu-ray - Asiautaf

Home > Chinese > The Enchanting Ghost 1970 1080p GBR Blu-ray

The Enchanting Ghost 1970 1080p GBR Blu-ray

鬼屋丽人【英版原盘 国配】 [奇幻 恐怖]

The Enchanting Ghost 1970 1080p GBR Blu-ray AVC LPCM 2.0-TAiCHi

◎译 名 TheEnchantingGhost
◎片 名 鬼屋丽人
◎年 代 1970
◎产 地 香港/台湾
◎类 别 奇幻/恐怖
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 1970
◎IMDb评分 6.2/10 from 22 users
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt0453091/
◎豆瓣评分 5.4/10 from 82 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2349124/
◎片 长 81 分钟
◎导 演 周旭江
◎主 演 張美瑤
   楊麗花
   雷鳴
   崔福生
   戴良
   葛香亭 Hsiang Ting Ko
   葛小宝 Hsiao Po Ko
   沙利文

◎简 介

 本片根據《聊齋》中之〈書痴〉改編。書呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺負,被迫搬進了傳說中常鬧惡鬼的「孝廉府」,遇上了顏如玉母女,顏母因傷重斃命,玉柱與如玉日久生情,終結成夫婦。郎中元不信玉柱如此幸運,與友史良金往「孝廉府」查察,良金見如玉美艷動人,竟拐走如玉,將其迷姦。良金妻妾,因妒成恨,以孔雀膽毒害如玉,如玉化成厲鬼,將中元、良金等人殺斃報仇。玉柱因如玉已不在人世,不禁一陣辛酸,只有無盡的寂寞與懷念。
iNFO
61f2f1774824753
ab2831774824823
588702774824793
9c753e774824783
639f2f774824773
50cb7a774824763
rqt7ltmbhqkg
njjtzzcpavai
d6y7msjjxdvf
iqustuuk2hpcThe.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi

Alfafile
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part6.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part5.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part4.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part3.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part2.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part1.rar

Rapidgator
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part1.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part2.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part3.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part4.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part5.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part6.rar

Nitroflare
http://nitroflare.com/view/EC7AC1325901F82/ .part1.rar
http://nitroflare.com/view/F89EBCE5E9E4C63/ .part2.rar
http://nitroflare.com/view/DFF77F812F25C3E/ .part3.rar
http://nitroflare.com/view/DF1360AE7D9B0E1/ .part4.rar
http://nitroflare.com/view/DB8D9D556E17730/ .part5.rar
http://nitroflare.com/view/60DE1CED54A7510/ .part6.rar

Uploaded
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part1.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part3.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part5.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part2.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part6.rar
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part4.rar

Uptobox
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part1.rar - 3.8 GB
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part2.rar - 3.8 GB
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part3.rar - 3.8 GB
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part4.rar - 3.8 GB
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part5.rar - 3.8 GB
The.Enchanting.Ghost.1970.1080p.GBR.Blu-ray.AVC.LPCM.2.0-TAiCHi.part6.rar - 1.4 GB

Tags: 1080p Chinese