The Mimic 2017 1080p GER Blu-ray - Asiautaf

Home > Korean > The Mimic 2017 1080p GER Blu-ray

The Mimic 2017 1080p GER Blu-ray

苌山虎/仿声灵(台)【德版原盘 韩文】[悬疑 惊悚 恐怖]

The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.1080p.x264-UUU

◎译 名 苌山虎/仿声灵(台)
◎片 名 장산범
◎年 代 2016
◎产 地 韩国
◎类 别 悬疑/惊悚/恐怖
◎语 言 韩语
◎上映日期 2017-08-17(韩国)
◎IMDb评分 5.7/10 from 140 users
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt7046826/
◎豆瓣评分 5.0/10 from 665 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26350968/
◎片 长 100分钟
◎导 演 许政 Jung Huh
◎主 演 廉晶雅 Jung-ah Yum
   朴赫权 Hyuk-kwon Park
   申邻雅 Rin-Ah Shin
   李俊赫 Joon-Hyuk Lee
   方柔雪 Bang Yoo-seol
   许真 Jin Heo
   李律 Lee Yool

◎简 介

 熙琏(廉晶雅饰)的儿子俊叙在首尔走失了,伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养,希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天,熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩,或许是同情怜悯,或许是空虚寂寞,熙琏将女孩带回家,打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近,渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样,她喊起熙琏「妈妈」,还叫自己「俊希」,容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后,陆陆续续发生难以理解的怪事,熙琏的婆婆先是幻听,然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗?破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗?

◎获奖情况

 第38届韩国电影青龙奖 (2017)
 最佳女主角(提名) 廉晶雅
 技术奖(提名)
iNFO

8fvwyn
9zl9ad
877l73
xlcz91


The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.1080p.x264-UUU
Alfafile. / Mexashare. / Zapfile. / Uptobox.

The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT

Alfafile
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part17.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part16.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part15.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part14.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part13.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part12.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part11.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part10.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part09.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part08.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part07.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part06.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part05.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part04.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part03.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part02.rar

Mexashare
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part01.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part02.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part03.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part04.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part05.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part06.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part07.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part08.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part09.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part10.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part11.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part12.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part13.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part14.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part15.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part16.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part17.rar - 1.5 GB

Zapfile
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part01.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part02.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part03.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part04.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part05.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part06.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part07.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part08.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part09.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part10.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part11.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part12.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part13.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part14.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part15.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part16.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part17.rar - 1.5 GB

Uptobox
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part01.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part02.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part03.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part04.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part05.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part06.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part07.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part08.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part09.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part10.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part11.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part12.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part13.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part14.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part15.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part16.rar - 1.9 GB
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part17.rar - 1.5 GB

Uploaded
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part01.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part02.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part03.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part04.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part05.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part06.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part07.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part08.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part09.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part10.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part11.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part12.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part13.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part14.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part15.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part16.rar
The.Mimic.Dunkle.Stimmen.2017.DUAL.COMPLETE.BLURAY-MOViEiT.part17.rar

Tags: 1080p Korean