The King's Woman 2017 1080p WEB-DL - Asiautaf

Home > TV-Series > The King’s Woman 2017 1080p WEB-DL

The King’s Woman 2017 1080p WEB-DL

The King’s Woman 2017 E23-E30.1080p WEB-DL AAC H264-OurTV
The.King’s.Woman.2017.E01-E030.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV

◎译 名 丽姬传/秦时明月之丽姬传
◎片 名 秦时丽人明月心
◎年 代 2017
◎产 地 中国大陆
◎类 别 剧情/爱情/古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2017-08-14(中国大陆)
◎豆瓣评分 7.9/10 from 1,238 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26924742/
◎集 数 48
◎片 长 45分钟
◎导 演 刘新 Xin Liu
◎主 演 迪丽热巴 Dilraba
   张彬彬 Binbin Zhang
   李泰 Li Tai
   刘畅 Chang Liu
   张璇 Xuan Zhang
   蒙玉立 Yuli Meng
   王汀 Ting Wang
   邱意浓 Sabrina Qiu

◎简 介

 公孙丽自小与两位师兄跟随爷爷习武,偶遇少年嬴政遭人欺负将其救下,嬴政对这位妙龄少女念念不忘。战国纷乱,公孙丽与二师兄相恋,二人因战争离开家乡,相依为命。二师兄因保护公孙丽中毒受伤。为换解药,公孙丽进宫嫁给嬴政,成为丽姬,却发现已怀有身孕,嬴政替丽姬瞒下此事,谎称孩子是自己的,天明出生后,嬴政对他视如己出,丽姬深受感动。大师兄韩申进宫营救,得知真相后为保护丽姬及孩子,潜伏宫中做侍卫。丽姬在与嬴政相处中发现这个冷血男人细腻柔软不为人知的一面,不知不觉爱上了他……


Alfafile
The.King's.Woman.2017.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E13.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E14.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E15.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E16.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E17.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E18.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E19.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E20.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E21.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E22.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E23.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E24.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E28.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E30.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E29.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E25.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E26.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4
The.King's.Woman.2017.E27.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4

Mexashare
The.King's.Woman.2017.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 699.4 MB
The.King's.Woman.2017.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 591.6 MB
The.King's.Woman.2017.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 539.1 MB
The.King's.Woman.2017.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 622.8 MB
The.King's.Woman.2017.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 566.7 MB
The.King's.Woman.2017.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 551.2 MB
The.King's.Woman.2017.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 704.6 MB
The.King's.Woman.2017.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 532.0 MB
The.King's.Woman.2017.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 579.7 MB
The.King's.Woman.2017.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 642.5 MB
The.King's.Woman.2017.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 566.6 MB
The.King's.Woman.2017.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 572.9 MB
The.King's.Woman.2017.E13.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 585.1 MB
The.King's.Woman.2017.E14.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 521.5 MB
The.King's.Woman.2017.E15.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 621.0 MB
The.King's.Woman.2017.E16.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 630.8 MB
The.King's.Woman.2017.E17.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 547.6 MB
The.King's.Woman.2017.E18.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 598.2 MB
The.King's.Woman.2017.E19.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 642.4 MB
The.King's.Woman.2017.E20.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 572.7 MB
The.King's.Woman.2017.E21.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 695.8 MB
The.King's.Woman.2017.E22.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 592.0 MB
The.King's.Woman.2017.E23.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 681.8 MB
The.King's.Woman.2017.E24.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 505.1 MB
The.King's.Woman.2017.E25.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 601.2 MB
The.King's.Woman.2017.E26.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 539.5 MB
The.King's.Woman.2017.E27.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 555.2 MB
The.King's.Woman.2017.E28.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 638.2 MB
The.King's.Woman.2017.E29.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 538.7 MB
The.King's.Woman.2017.E30.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 515.9 MB

Uptobox
The.King's.Woman.2017.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 699.4 MB
The.King's.Woman.2017.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 591.6 MB
The.King's.Woman.2017.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 539.1 MB
The.King's.Woman.2017.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 622.8 MB
The.King's.Woman.2017.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 566.7 MB
The.King's.Woman.2017.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 551.2 MB
The.King's.Woman.2017.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 704.6 MB
The.King's.Woman.2017.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 532.0 MB
The.King's.Woman.2017.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 579.7 MB
The.King's.Woman.2017.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 642.5 MB
The.King's.Woman.2017.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 566.6 MB
The.King's.Woman.2017.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 572.9 MB
The.King's.Woman.2017.E13.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 585.1 MB
The.King's.Woman.2017.E14.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 521.5 MB
The.King's.Woman.2017.E15.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 621.0 MB
The.King's.Woman.2017.E16.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 630.8 MB
The.King's.Woman.2017.E17.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 547.6 MB
The.King's.Woman.2017.E18.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 598.2 MB
The.King's.Woman.2017.E19.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 642.4 MB
The.King's.Woman.2017.E20.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 572.7 MB
The.King's.Woman.2017.E21.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 695.8 MB
The.King's.Woman.2017.E22.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 592.0 MB
The.King's.Woman.2017.E23.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 681.8 MB
The.King's.Woman.2017.E24.1080p.WEB-DL.AAC.H264-OurTV.mp4 - 505.1 MB

Tags: C-Drama Chinese